theaterpraat

Minister voor cultuur

Met de benoeming van het kabinet Balkenende III heeft Nederland voor het eerst sinds 1994 weer een minister voor cultuur. Maria van der Hoeven was al minister van onderwijs, maar krijgt tot de verkiezingen van 22 november de portefeuille cultuur en media erbij. Die was vrijgekomen na het vertrek van staatssecretaris Medy van der Laan en de overige D66-bewindslieden op 29 juni.
In politiek Den Haag wordt niet verwacht dat Van der Hoeven zich veel zal bezighouden met de kunsten. De nota Verschil maken, waarin Van der Laan voorstellen doet voor het veranderen van de cultuurnotasystematiek, wordt hoogstwaarschijnlijk doorgeschoven naar het volgende kabinet. (Redactie, 7/7/06)

zie ook: Weblog: Medy is afgetreden

Moose op 06/07/2006 - 23:00  
meer over Medy van der Laan, Ministerie van OC&W