theaterpraat

HZT sluit convenant met vijf schouwburgen

Onder de titel ‘Expeditie Zuid’ sluiten vijf schouwburgen in zuid Nedeland een convenant voor intensieve samenwerking met Het Zuidelijk Toneel. Het is de bedoeling dat Het Zuidelijk Toneel en de theaters samen een aanvraag zullen indienen bij het ministerie van OCW voor de nieuwe Kunstenplanperiode 2009-2012. Het gaat om het Chassé Theater in Breda, het Parktheater in Eindhoven, Parkstad Limburg Theaters in Heerlen, Theater a/d Parade in ‘s-Hertogenbosch en Theaters Tilburg. HZT beschouwt het zuiden als een groot stedelijk gebied en wil zich als stadsgezelschap van dit stedelijk gebied manifesteren.
Het is voor de eerste keer dat er op dit gebied een convenant in Nederland wordt gesloten. Schouwburgen worden door de gemeentes gesubsidieerd en voornamelijk afgerekend op bedrijfseconomische criteria, maar de grote toneelgezelschappen zijn rijksgesubsidieerd en worden getoetst op artistieke criteria. Het samenwerkingsverband wil deze kloof gaan dichten. Dit valt samen met de wens van de Raad voor Cultuur om opleiding, aanbod en afname meer als één geheel te zien.
Concreet gaan de partijen samenwerken in jaarlijks twee grote projecten, een groot theaterspektakel voor een breed publiek en een schrijversfestival. Daarnaast zal Het Zuidelijk Toneel geregeld kleinere activiteiten in de vijf steden presenteren. (Redactie, 9/5/07)

Moose op 09/05/2007 - 23:00  
meer over Chassé, Het Zuidelijk Toneel