theaterpraat

Geen rijkssubsidie voor De Appel

Het kabinet geeft toneelgroep De Appel in Den Haag geen rijkssubsidie. In plaats daarvan kan de gemeente Den Haag in 2001 en 2002 per jaar 200.000 gulden extra tegemoet zien voor “nieuwe kwalitatieve impulsen voor het theaterklimaat”. De regering handelt daarmee naar eigen zeggen “in de geest van” de motie van het CDA die maandag door een meerderheid van de Tweede Kamer werd aangenomen. Daarin wordt gevraagd om De Appel, ondanks het negatieve advies van de Raad voor Cultuur, toch subsidie te verlenen. Een van de argumenten is dat Den Haag er in de Cultuurnota toch al bekaaid afkomt.
Staatssecretaris Van der Ploeg liet meteen na de stemming al doorschemeren dat hij De Appel weinig kans gaf. Volgens hem zijn er in het advies van de raad geen aanknopingspunten om toch geld te geven. Verder zou een heroverweging kunnen leiden tot juridische procedures van andere gezelschappen die geen subsidie meer krijgen. De gemeente Den Haag heeft De Appel wel 3 miljoen gulden toegezegd. De Appel, heeft volgens eigen berekening 4 miljoen gulden nodig om te kunnen blijven bestaan. Zakelijk leider G. Dijkstra van het gezelschap noemt het kabinetsbesluit bizar. “Als een staatssecretaris zich niet laat overtuigen door een kamerbrede meerderheid die vindt dat De Appel van groot belang is voor het Nederlandse toneel, dan is dat bizar”, zegt hij. “Wat moet je als je tot in het parlement wordt gesteund, maar te maken hebt met een staatssecretaris die alleen maar een advies van de Raad voor Cultuur kan uitvoeren?” Volgens Dijkstra is De Appel zonder de rijkssteun en ondanks het geld van de gemeente Den Haag, gedoemd te stoppen. “Daar hebben wij op ingezet. Als het miljoen er niet komt, valt het doek”, aldus Dijkstra. Het gezelschap zal in elk geval nog tot in de zomer volgend jaar blijven spelen. De indienster van de motie, CDA-Tweede-Kamerlid Visser, noemt de reactie van het kabinet typisch Paars en vreest dat haar poging het gezelschap te redden zal mislukken. “Ik kan alleen maar concluderen dat de motie niet wordt uitgevoerd en dat Paars De Appel laat vallen. Ik zal proberen druk uit te oefenen, maar ik moet de realiteit van het politieke veld onder ogen zien.” (ANP, 24/11/00)

zie ook: De Appel lijkt gered

Moose op 24/11/2000 - 00:00  
meer over Cultuurnota 2001-2004, De Appel, Den Haag