theaterpraat

D66 vraagt om heroverweging negative adviezen

De Tweede-Kamerfractie van D66 heeft maandag namens de hele coalitie heroverweging geëist van een aantal negatieve beoordelingen van kunstinstellingen door staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur. Die volgde daarmee de Raad voor Cultuur. De staatssecretaris liet in zijn antwoord weten niets te voelen voor een heroverweging. Het intrekken of verminderen van de subsidie aan circa vijftien instellingen is in het geding. De beoordeling van het Holland Festival, Huis Doorn, toneelgroep De Appel, Maatschappij Discordia, de Rotterdamse Dansgroep, Orkater, het Nationale Toneel, Caroussel, Atelier Delphine, de Gebroeders Flint, de Nationale Reisopera, de Stichting Schrijven, Felix Merites, het Noorderlicht en de Federatie van Kunstenaarsverenigingen moet over. Ook moet er een nieuw advies komen voor de kunstopleidingen. Het moet allemaal voor 2001 gebeuren. GroenLinks en SP neigen zich hierachter te scharen.
De coalitie denkt dat één en ander ongeveer 10 miljoen gulden extra zal kosten. Dat geld moet te vinden zijn, omdat er in de toekomst wordt toegewerkt naar een bedrag van 1 procent van de begroting voor kunst en cultuur. Van der Ploeg noemt de adviezen van de raad zorgvuldig en weloverwogen en wil niet op de stoel van de deskundigen gaan zitten en vindt dat organisaties die zich misdeeld voelen, maar naar de rechter moeten stappen. Verder vraagt hij zich af waar het geld vandaan moet komen. Bij het ministerie zijn 129 bezwaarschriften ingediend, ongeveer 17 procent van de totaal aantal aanvragen. “Dat percentage is vergelijkbaar met de vorige Cultuurplanperiode toen tachtig bezwaren binnenkwamen. Destijds zijn er twee door de rechter gegrond verklaard. Ik heb geen reden om aan te nemen dat dit nu in verhouding meer zal zijn”, aldus Van der Ploeg.
De genoemde instellingen moeten blijven bestaan tot de zomer van 2001. Volgens Dittrich van D66 moet ook zeker een Djazzex-achtige situatie worden voorkomen. Vier jaar geleden werd Djazzex, een succesvolle dansgroep uit Den Haag, opgeheven, maar de rechter oordeelde dat de beoordeling onzorgvuldig was geweest. Dat was echter te laat om nog iets te redden. Voor de gezelschappen en instellingen die bij de nieuwe beoordeling weer afvallen, moet een fatsoenlijke afbouwregeling komen, liefst tot 1 januari 2002. (ANP, 13/11/00)

zie ook: Subsidiestelsel op de helling

Moose op 13/11/2000 - 00:00  
meer over Cultuurnota 2001-2004, Tweede Kamer