theaterpraat

AFK verdedigt beleid

Henk Jan Gortzak, directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, reageert op de kritiek rond de subsidieaanvraag van het Fonds. Het AFK zou onvoldoende geld hebben aangevraagd en hiermee vooral de autonome theatermakers duperen. Gortzak zegt dat het AFK zich juist meer gaat richten op de jongere kunstenaars en beginnende groepen, terwijl de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad verantwoordelijk zijn voor de reeds gesubsidieerde gezelschappen. Gortzak: “Over de vraag of er genoeg geld is aangevraagd valt te twisten. Er is immers nooit genoeg geld voor de kunst. Maar zelfs bij een hypothetische verdubbeling van het budget voor de podiumkunsten zou het nieuwe beleid van het AFK niet anders zijn.” (Parool, 2/5/00)

zie ook: Geen aardverschuiving in De Plantage

Moose op 01/05/2000 - 23:00  
meer over Amsterdams Fonds voor de Kunst