oude meuk

Onderwerp

Caroussel (3 nieuwsberichten)

  • Matin van Veldhuizen heeft sinds het uitkomen van het negatieve advies van de Raad voor Cultuur geen nacht behoorlijk geslapen. Telkens bedenkt ze nieuwe argumenten die Carrousel binnen de boot moeten houden. "We hebben ongelofelijk veel adhesie gekregen. Dat is goed voor je zelfbeeld, want die kritiek van de Raad is behoorlijk vernietigend." Een half jaar is ze nu bezig met de lobby, maar de motie die het gezelschap nog een kans moest geven heeft het in de Tweede Kamer niet gered. "Waarom telt continu├»teit niet in dit rare land? Waarom is hier geen gevoel voor de basis waaruit artistieke erupties kunnen ontstaan? Ik ben echt dag en nacht bezig met dat stomme vak, een sociaal leven buiten het toneel heb ik nauwelijks, alle energie gaat in die groep. Het is een verslaving." (Volkskrant, 23/11/00)

  • Theatergroep Carrousel krijgt geen inzicht in de voorstellingsverslagen die mede het advies van de Raad voor Cultuur bepaald hebben. De Raad noemt de verslagen "stukken voor intern beraad", die niet zelfstandig een functie hebben. De Raad wil voorkomen dat de namen van de deskundige vrijwilligers die de voorstellingsverslagen maken bekend worden, om deze te vrijwaren van "repercussies jegens hun persoon". (Volkskrant, 27/10/00)

  • Theatergroep Carrousel maakt volgens het advies van de Raad voor Cultuur "voorstellingen die niet beklijven", speelt "stukken die matig gewaardeerd worden" en dient plannen in die "niet overtuigen". Daarnaast leest de Raad de artistiek leider - met naam en toenaam - de les. Hij is "niet overtuigd dat Matin van Veldhuizen over de kwaliteiten beschikt om als inspirerende coach te functioneren". Van Veldhuizen reageert verslagen: "Juist nu het zo goed gaat en we zoveel mooie dingen hebben gedaan moeten we stoppen. Wij trekken veel publiek, juist ook jonge mensen. Het is onbegrijpelijk". (Volkskrant, 18/5/00)

praat mee

schrijf een mini