theaterpraat

Recessie geen invloed op schouwburg bezoek

Volgens de VSCD-cijfers is het schouwburgbezoek in 2002 ongeveer gelijk gebleven met dat van het jaar daarvoor. We hebben het hier over 11,7 miljoen bezoekers die naar voorstellingen gingen die gemiddeld 16.297,- euro kostte, wat weer tien procent duurder is dan daarvoor. De recessie heeft dus geen invloed gehad op het schouwburg bezoek, wel op de zakelijke markt van congressen en andere evenementen die ook in uw schouwburg plaats grijpen. (Redactie, 19/3/04)

Moose op 19/03/2004 - 00:00  
meer over Bezoekersaantallen, VSCD