Moose - stakingen http://www.moose.nl/taxonomy/term/1908/0 nl Staking op Broadway http://www.moose.nl/theaterpraat/staking-op-broadway <p>Er dreigt een grote staking op Broadway. De belangrijkste vakbond van musici heeft haar leden opgeroepen vanaf donderdag in staking te gaan. Reden voor de staking is het voornemen van de producenten het aantal musici dat musicalvoorstellingen begeleidt tot maximaal zeven terug te brengen. Tot nu toe zijn 24 tot 26 musici bij een opvoering vereist maar de producenten willen hen vervangen door op <B>computers afgedraaide opnames van orkesten</B>. Volgens de voorzitter van de vereniging van producenten zijn musici eigenlijk niet meer nodig en is het aanbod van maximaal zeven begeleiders al een tegemoetkoming aan de vakbonden. De voorzitter van de vakbond spreekt tegen dat het hem om het behoud van arbeidsplaatsen gaat. Volgens hem zal Broadway zijn aantrekkingskracht verliezen als er alleen nog maar studio-opnames te beluisteren zijn. (ANP, 3/3/03) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11875'>Staking in Parijs</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/staking-op-broadway#comments Broadway musical stakingen Theaternieuws Sun, 02 Mar 2003 23:00:00 +0000 Moose 8160 at http://www.moose.nl Staking in Parijs http://www.moose.nl/theaterpraat/staking-parijs <p>De meeste theaters in Parijs zullen in verband met stakingen dinsdag gesloten zijn. Het theaterveld verzet zich zo tegen de plannen van de regering om te korten op de <B>werkloosheiduitkeringen</B> van kunstenaars en muzikanten in periodes dat ze weinig werk hebben. (Volkskrant, 27/2/03) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11357'>Staking onder theatertechnici in Parijs</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/staking-parijs#comments Parijs stakingen Theaternieuws Wed, 26 Feb 2003 23:00:00 +0000 Moose 8165 at http://www.moose.nl Publiek kan gevangenis niet in http://www.moose.nl/theaterpraat/publiek-kan-gevangenis-niet <p>Dogtroep heeft de reeks voorstellingen in de gevangenis van Brugge vroegtijdig moeten afbreken. Het publiek kon de <B>gevangenis</B> niet meer in omdat de Belgische gevangenisbewaarders staakten. De bewakers haddenvoor de ingang een barricade van brandende autobanden opgeworpen.<BR>De Dogtroep speelde de voorstelling, die was gemaakt in samenwerking met enkele <B>gedetineerden en bewaarders</B> in het kader van Brugge Culturele Hoofdstad 2002 , vanaf 26 maart. De laatste voorstelling zou op zaterdag 6 april zijn. De stakingen begonnen op 3 april vanwege conflicten tussen de bonden, de gevangenisdirecties en het ministerie van Justitie.<BR>Volgens woordvoerder B. Kusters waren de voorstellingen overigens een enorm succes. De tien optredens die wel doorgingen, trokken <B>ruim tachtig bezoekers</B> per avond. Een deel daarvan van hen was personeel en gedetineerden. (ANP, 7/4/02) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=10950'>Voorstelling in gevangenissen</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/publiek-kan-gevangenis-niet#comments België Dogtroep gevangenen stakingen Theaternieuws Sat, 06 Apr 2002 22:00:00 +0000 Moose 7939 at http://www.moose.nl Studenten Herman Teirlinck protesteren http://www.moose.nl/theaterpraat/studenten-herman-teirlinck-protesteren <p>Studenten aan de Antwerpse theateropleiding Studio Herman Teirlinck hebben in Antwerpen geprotesteerd tegen de fusie met de toneelopleiding van Dora van den Groen. Ze bezetten een <B>kruispunt</B> in de stad. De fusie zou ten koste gaan van de eigenheid van hun opleiding. De fusie loopt al twee jaar achter op schema. Er zijn inmiddels twee gedeeltelijk gelijk lopende programma&#8217;s. Maar nu heeft de verantwoordelijke afdeling van de Hogeschool Antwerpen besloten om de fusie volledig te maken, om financiële redenen.<BR>Artistiek leider Frank Vercruyssen van Studio Herman <B>Teirlinck</B> vreest dat de vijftigjarige studio wordt afgeschaft. Hij valt Dora van der Groen niet af, maar zegt dat zijn opleiding een breder spectrum nastreeft. De Studio heeft zo&#8217;n vijftig studenten, onder wie een aantal Nederlanders. (ANP, 29/3/02) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11051'>Van der Groen moet fuseren met Teirlinck</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/studenten-herman-teirlinck-protesteren#comments Antwerpen stakingen Theaternieuws theateropleidingen Thu, 28 Mar 2002 23:00:00 +0000 Moose 7930 at http://www.moose.nl Staking onder theatertechnici in Parijs http://www.moose.nl/theaterpraat/staking-onder-theatertechnici-parijs <p>Het operaseizoen in Parijs dreigt in de war te raken door een arbeidsconflict met technici over een kortere werkweek. Zo ging &#8216;Die Zauberflöte&#8217; in première zonder decorwisselingen, terwijl voor &#8216;Lucia di Lammermoor&#8217; <B>helemaal geen decor</B> opgesteld was. (Volkskrant, 29/11/00) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=10761'>Royal Opera House Covent Garden moeizaam heropend</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/staking-onder-theatertechnici-parijs#comments Parijs stakingen Theaternieuws Tue, 28 Nov 2000 23:00:00 +0000 Moose 7648 at http://www.moose.nl Lauwe acties tegen cultuurnota http://www.moose.nl/theaterpraat/lauwe-acties-tegen-cultuurnota <p>De landelijke actie tegen de cultuurnota is niet bepaald een enorm succes geworden. Het Ro Theater speelde zaterdag &#8216;De Wespenfabriek&#8217; in Leiden gratis en het koor van De Nederlandse Opera deelde op vrijdag pamfletten uit, terwijl het tot 175 telde. Ook in het Trusttheater en bij het Nationale Toneel waren er pamfletten. <B>De enige echte stakers</B> waren de jongeren die bij het Onafhankelijk Toneel &#8216;Heartbreak Hotel&#8217; niet speelden. De protestbijeenkomst in de Theaterschool in Amsterdam was goedbezocht maar mat. Cultuurwoordvoerders van VVD, PvdA en D66 hadden begrip voor de eisen van de kunstenaars, maar denken op korte termijn niets meer te kunnen veranderen. Marc van Warmerdam stelde voor om op maandag met z&#8217;n allen &#8220;in zeker tempo&#8221; naar Den Haag te reizen, maar slechts vijf mensen in de zaal waren daarvoor te porren. (VNG &amp; NRC, 12/11/00) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11319'>Werkonderbrekingen voor meer geld</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/lauwe-acties-tegen-cultuurnota#comments Cultuurnota 2001-2004 Marc van Warmerdam stakingen Theaternieuws Sun, 12 Nov 2000 23:00:00 +0000 Moose 7620 at http://www.moose.nl Moose staakt http://www.moose.nl/theaterpraat/moose-staakt <p>In het kader van de kunstenbrede protestactie tegen de Cultuurnota heeft Moose besloten haar lang van te voren geplande redactie-uitje naar Valkenburg niet te verplaatsen. Geheel tegen onze gewoonte in zullen wij dit weekend niet van uur tot uur verslaan. U kunt dit beschouwen als een staking. Maandag zijn wij weer op volle sterkte aanwezig om de <B>rokende puinhopen</B> van het cultuurlandschap te overzien. (VNG, 11/11/00) <p>zie ook: <a href='http://www.vvvzuidlimburg.nl/'>http://www.vvvzuidlimburg.nl/</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/moose-staakt#comments Moose-redactie stakingen Theaternieuws Fri, 10 Nov 2000 23:00:00 +0000 Moose 7619 at http://www.moose.nl Werkonderbrekingen voor meer geld http://www.moose.nl/theaterpraat/werkonderbrekingen-voor-meer-geld <p>Een echte staking wordt het niet, maar kunstenaars grijpen hun laatste kans om te protesteren voordat op maandag 13 november de vaste Kamercommissie Cultuur met Staatssecretaris Van der Ploeg van cultuur spreekt over de cultuurnota. Op zaterdag 11 november worden door een aantal podiumkunstenaars werkonderbrekingen gehouden onder de titel &#8216;<B>175 seconden</B> voor 175 miljoen&#8217;. De samenwerkende kunstinstellingen, die de acties organiseren, eisen structureel 150 miljoen gulden extra en incidenteel 25 miljoen gulden voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden.<BR> Grotere gezelschappen die aan het protest meedoen zijn onder andere Het Nationale Toneel, Scapino, Orkater, Gelders Orkest, Nederlands Dans Theater en Rotterdamse Dansgroep. Verder onderbreken ook kleinere organisaties hun voorstelling. De kunstinstellingen beleggen zaterdagavond vanaf 19:00 uur een landelijke protestmanifestatie in de Theaterschool aan de Jodenbreestraat in Amsterdam. Gasten zijn onder meer de leden van de vaste Tweede-Kamercommissie voor Cultuur. De <B>handtekeningen</B> van de kaartenactie zullen worden aangeboden aan de vice-voorzitter van de commissie, Judith Bellinfante (PvdA). Via een videoscherm wordt de zaal op de hoogte gehouden van de diverse werkonderbrekingen. De acties worden georganiseerd door FNV KIEM, de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, Kunsten &#8216;92, Nederlandse Toonkunstenaarsbond en werkgevers in de kunsten. (VNG, 3/11/00) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11288'>Plannen voor landelijke staking</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/werkonderbrekingen-voor-meer-geld#comments Cultuurnota 2001-2004 stakingen Theaternieuws Thu, 02 Nov 2000 23:00:00 +0000 Moose 7610 at http://www.moose.nl Plannen voor landelijke staking http://www.moose.nl/theaterpraat/plannen-voor-landelijke-staking <p>Gaan 11 november de theaters plat? Dat is de vraag die de kunstbonden hun achterban stellen. Het plan is om met een landelijke staking de eis van 150 miljoen extra voor de Cultuurnota kracht bij te zetten. Het <B>verzet van de kunstwereld</B> tegen de plannen van Van der Ploeg is nog niet uitgeraasd sinds op 18 september de Cornelis Lelylaan in Amsterdam werd geblokkeerd. Op vrijdag 20 oktober verzamelen vakorganisaties en hun leden zich op het Theater Instituut Nederland voor een ludieke opening van de interactieve tentoonstelling &#8216;En hij ploegde voort&#8217; met uitspraken van bewonderaars en criticasters van de staatssecretaris. Tijdens die actie moet duidelijk worden of de landelijke staking er komt. (ANP, 19/10/00) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11280'>Kritiek kunstenplan is aangehoord</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/plannen-voor-landelijke-staking#comments Cultuurnota 2001-2004 stakingen Theater Instituut Nederland Theaternieuws Wed, 18 Oct 2000 22:00:00 +0000 Moose 7579 at http://www.moose.nl Nog meer acties in kunstenwereld http://www.moose.nl/theaterpraat/nog-meer-acties-kunstenwereld <p>De kunstenwereld actiet verder. Echter niet met stakingen of door het onderbreken van voorstellingen. Wel met een grootse kaartenactie en door te spreken op alle gelegenheden waar de cultuurnota op tafel komt. Bezoekers van voorstellingen of concerten krijgen kaarten onder ogen die zij kunnen tekenen. De eisen: 150 miljoen gulden structureel erbij, en 25 miljoen incidenteel. De kaarten worden gestuurd aan de voorziter van de Tweede Kamer, Jeltje van Nieuwenhoven. De actievoerders roepen de politiek op &#8220;goed op te letten&#8221; wat de staatsecretaris met de 40 miljoen extra doet die nu is vrij gekomen. &#8220;Wij willen dat daarbij <B>een onderzoek komt naar de geldstromen in de sector</B>&#8221;, zegt Frans De Ruiter van Kunsten &#8216;92, samen met FNV KIEM een van de voortrekkers van de actie. &#8220;Het is zo langzamerhand niet meer te achterhalen waar het geld vandaan komt en waar het naar toe gaat.&#8221; Op 16 oktober worden hoorzittingen gehouden waar organisaties hun bezwaren toe kunnen lichten. (ANP, 28/9/00) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11244'>tweed</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/nog-meer-acties-kunstenwereld#comments FNV KIEM Kunsten &#039;92 stakingen Theaternieuws Tweede Kamer Wed, 27 Sep 2000 22:00:00 +0000 Moose 7543 at http://www.moose.nl