Moose - Cultuurnota 2001-2004 http://www.moose.nl/taxonomy/term/1860/0 nl Discordia in de rechtszaal http://www.moose.nl/theaterpraat/discordia-de-rechtszaal <p>Via de bestuursrechter in Amsterdam probeerde Maatschappij Discordia gisteren de subsidie-afwijzing van staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) terug te draaien. Het toneelgezelschap vloog in 2000, na achttien jaar subsidie te hebben ontvangen, uit het Kunstenplan. &#8220;In een <B>fatsoenlijke rechtsstaat</B> past het niet om een doodvonnis zonder voldoende bewijs te voltrekken,&#8221; aldus adcovaat P. Nicolaï van Discordia. Het toneelgezelschap is niet vernieuwend en inspirerend meer, oordeelde de Raad voor Cultuur, die Van der Ploeg adviseert. Volgens het toneelgezelschap ontbreekt het bij dit oordeel aan bewijs. De bestuursrechter doet binnen zes weken uitspraak. (Parool, 6/2/02) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11549'>Raad voor Cultuur adviseert opnieuw negatief over Discordia</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/discordia-de-rechtszaal#comments Cultuurnota 2001-2004 Discordia rechtszaken Theaternieuws Tue, 05 Feb 2002 23:00:00 +0000 Moose 7907 at http://www.moose.nl Geen rijkssubsidie voor De Appel http://www.moose.nl/theaterpraat/geen-rijkssubsidie-voor-de-appel <p>Het kabinet geeft toneelgroep De Appel in Den Haag geen rijkssubsidie. In plaats daarvan kan de gemeente Den Haag in 2001 en 2002 per jaar 200.000 gulden extra tegemoet zien voor &#8220;nieuwe kwalitatieve impulsen voor het theaterklimaat&#8221;. De regering handelt daarmee naar eigen zeggen <B>&#8220;in de geest van&#8221; de motie</B> van het CDA die maandag door een meerderheid van de Tweede Kamer werd aangenomen. Daarin wordt gevraagd om De Appel, ondanks het negatieve advies van de Raad voor Cultuur, toch subsidie te verlenen. Een van de argumenten is dat Den Haag er in de Cultuurnota toch al bekaaid afkomt.<BR> Staatssecretaris Van der Ploeg liet meteen na de stemming al doorschemeren dat hij De Appel weinig kans gaf. Volgens hem zijn er in het advies van de raad geen aanknopingspunten om toch geld te geven. Verder zou een heroverweging kunnen leiden tot juridische procedures van andere gezelschappen die geen subsidie meer krijgen. De gemeente Den Haag heeft De Appel wel 3 miljoen gulden toegezegd. De Appel, heeft volgens eigen berekening 4 miljoen gulden nodig om te kunnen blijven bestaan. Zakelijk leider G. Dijkstra van het gezelschap noemt het kabinetsbesluit bizar. &#8220;Als een staatssecretaris zich niet laat overtuigen door een kamerbrede meerderheid die vindt dat <B>De Appel van groot belang</B> is voor het Nederlandse toneel, dan is dat bizar&#8221;, zegt hij. &#8220;Wat moet je als je tot in het parlement wordt gesteund, maar te maken hebt met een staatssecretaris die alleen maar een advies van de Raad voor Cultuur kan uitvoeren?&#8221; Volgens Dijkstra is De Appel zonder de rijkssteun en ondanks het geld van de gemeente Den Haag, gedoemd te stoppen. &#8220;Daar hebben wij op ingezet. Als het miljoen er niet komt, valt het doek&#8221;, aldus Dijkstra. Het gezelschap zal in elk geval nog tot in de zomer volgend jaar blijven spelen. De indienster van de motie, CDA-Tweede-Kamerlid Visser, noemt de reactie van het kabinet typisch Paars en vreest dat haar poging het gezelschap te redden zal mislukken. &#8220;Ik kan alleen maar concluderen dat de motie niet wordt uitgevoerd en dat Paars De Appel laat vallen. Ik zal proberen druk uit te oefenen, maar ik moet de realiteit van het politieke veld onder ogen zien.&#8221; (ANP, 24/11/00) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11343'>De Appel lijkt gered</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/geen-rijkssubsidie-voor-de-appel#comments Cultuurnota 2001-2004 De Appel Den Haag Theaternieuws Thu, 23 Nov 2000 23:00:00 +0000 Moose 7637 at http://www.moose.nl Reactie Matin van Veldhuizen http://www.moose.nl/theaterpraat/reactie-matin-van-veldhuizen <p>Matin van Veldhuizen heeft sinds het uitkomen van het negatieve advies van de Raad voor Cultuur <B>geen nacht behoorlijk geslapen</B>. Telkens bedenkt ze nieuwe argumenten die Carrousel binnen de boot moeten houden. &#8220;We hebben ongelofelijk veel adhesie gekregen. Dat is goed voor je zelfbeeld, want die kritiek van de Raad is behoorlijk vernietigend.&#8221; Een half jaar is ze nu bezig met de lobby, maar de motie die het gezelschap nog een kans moest geven heeft het in de Tweede Kamer niet gered. &#8220;Waarom telt continuïteit niet in dit rare land? Waarom is hier geen gevoel voor de basis waaruit artistieke erupties kunnen ontstaan? Ik ben echt dag en nacht bezig met dat <B>stomme vak</B>, een sociaal leven buiten het toneel heb ik nauwelijks, alle energie gaat in die groep. Het is een verslaving.&#8221; (Volkskrant, 23/11/00) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11056'>Carrousel verslagen</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/reactie-matin-van-veldhuizen#comments Caroussel Cultuurnota 2001-2004 Theaternieuws Wed, 22 Nov 2000 23:00:00 +0000 Moose 7635 at http://www.moose.nl Bewth verkozen tot lobbykampioen http://www.moose.nl/theaterpraat/bewth-verkozen-tot-lobbykampioen <p>Of Bewth het de komende cultuurnota echt zonder rijkssubsisie moet doen, weten we pas dinsdag, maar nu al staat één ding als een paal boven water: Bewth is <B>lobbykampioen</B> van theaterland. Nadat de groep zich in 1992 en 1996 ondanks een negatief advies door de kunstenplannen heeft gelobbyt, lijkt het ook deze keer weer bijna te lukken. Tijdens het debat over de cultuurnota zegt Judith Belifante: &#8220;Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen dat deze theatermakers hun carrière niet in het kunstenplan mogen afmaken.&#8221; Maar praatjes vullen geen gaatjes, aan het eind van de avond dient Belifante eigenhandig een motie in om een paar gezelschappen alsnog te redden. Bewth komt niet op het lijstje voor. (Volkskrant, 16/11/00) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11333'>Kunsten &#8216;92 positief over toekomst cultuurbegroting</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/bewth-verkozen-tot-lobbykampioen#comments Cultuurnota 2001-2004 Theaternieuws Wed, 15 Nov 2000 23:00:00 +0000 Moose 7628 at http://www.moose.nl Lauwe acties tegen cultuurnota http://www.moose.nl/theaterpraat/lauwe-acties-tegen-cultuurnota <p>De landelijke actie tegen de cultuurnota is niet bepaald een enorm succes geworden. Het Ro Theater speelde zaterdag &#8216;De Wespenfabriek&#8217; in Leiden gratis en het koor van De Nederlandse Opera deelde op vrijdag pamfletten uit, terwijl het tot 175 telde. Ook in het Trusttheater en bij het Nationale Toneel waren er pamfletten. <B>De enige echte stakers</B> waren de jongeren die bij het Onafhankelijk Toneel &#8216;Heartbreak Hotel&#8217; niet speelden. De protestbijeenkomst in de Theaterschool in Amsterdam was goedbezocht maar mat. Cultuurwoordvoerders van VVD, PvdA en D66 hadden begrip voor de eisen van de kunstenaars, maar denken op korte termijn niets meer te kunnen veranderen. Marc van Warmerdam stelde voor om op maandag met z&#8217;n allen &#8220;in zeker tempo&#8221; naar Den Haag te reizen, maar slechts vijf mensen in de zaal waren daarvoor te porren. (VNG &amp; NRC, 12/11/00) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11319'>Werkonderbrekingen voor meer geld</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/lauwe-acties-tegen-cultuurnota#comments Cultuurnota 2001-2004 Marc van Warmerdam stakingen Theaternieuws Sun, 12 Nov 2000 23:00:00 +0000 Moose 7620 at http://www.moose.nl D66 vraagt om heroverweging negative adviezen http://www.moose.nl/theaterpraat/d66-vraagt-om-heroverweging-negative-adviezen <p>De Tweede-Kamerfractie van D66 heeft maandag namens de hele coalitie heroverweging geëist van een aantal negatieve beoordelingen van kunstinstellingen door staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur. Die volgde daarmee de Raad voor Cultuur. De staatssecretaris liet in zijn antwoord weten niets te voelen voor een heroverweging. Het <B>intrekken of verminderen</B> van de subsidie aan circa vijftien instellingen is in het geding. De beoordeling van het Holland Festival, Huis Doorn, toneelgroep De Appel, Maatschappij Discordia, de Rotterdamse Dansgroep, Orkater, het Nationale Toneel, Caroussel, Atelier Delphine, de Gebroeders Flint, de Nationale Reisopera, de Stichting Schrijven, Felix Merites, het Noorderlicht en de Federatie van Kunstenaarsverenigingen moet over. Ook moet er een nieuw advies komen voor de kunstopleidingen. Het moet allemaal voor 2001 gebeuren. GroenLinks en SP neigen zich hierachter te scharen. <BR> De coalitie denkt dat één en ander ongeveer 10 miljoen gulden extra zal kosten. Dat geld moet te vinden zijn, omdat er in de toekomst wordt toegewerkt naar een bedrag van 1 procent van de begroting voor kunst en cultuur. Van der Ploeg noemt de adviezen van de raad zorgvuldig en weloverwogen en wil niet op de stoel van de deskundigen gaan zitten en vindt dat organisaties die zich misdeeld voelen, maar naar de rechter moeten stappen. Verder vraagt hij zich af waar het geld vandaan moet komen. Bij het ministerie zijn <B>129 bezwaarschriften</B> ingediend, ongeveer 17 procent van de totaal aantal aanvragen. &#8220;Dat percentage is vergelijkbaar met de vorige Cultuurplanperiode toen tachtig bezwaren binnenkwamen. Destijds zijn er twee door de rechter gegrond verklaard. Ik heb geen reden om aan te nemen dat dit nu in verhouding meer zal zijn&#8221;, aldus Van der Ploeg.<BR> De genoemde instellingen moeten blijven bestaan tot de zomer van 2001. Volgens Dittrich van D66 moet ook zeker een <B>Djazzex-achtige situatie</B> worden voorkomen. Vier jaar geleden werd Djazzex, een succesvolle dansgroep uit Den Haag, opgeheven, maar de rechter oordeelde dat de beoordeling onzorgvuldig was geweest. Dat was echter te laat om nog iets te redden. Voor de gezelschappen en instellingen die bij de nieuwe beoordeling weer afvallen, moet een fatsoenlijke afbouwregeling komen, liefst tot 1 januari 2002. (ANP, 13/11/00) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11330'>Subsidiestelsel op de helling</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/d66-vraagt-om-heroverweging-negative-adviezen#comments Cultuurnota 2001-2004 Theaternieuws Tweede Kamer Sun, 12 Nov 2000 23:00:00 +0000 Moose 7623 at http://www.moose.nl Werkonderbrekingen voor meer geld http://www.moose.nl/theaterpraat/werkonderbrekingen-voor-meer-geld <p>Een echte staking wordt het niet, maar kunstenaars grijpen hun laatste kans om te protesteren voordat op maandag 13 november de vaste Kamercommissie Cultuur met Staatssecretaris Van der Ploeg van cultuur spreekt over de cultuurnota. Op zaterdag 11 november worden door een aantal podiumkunstenaars werkonderbrekingen gehouden onder de titel &#8216;<B>175 seconden</B> voor 175 miljoen&#8217;. De samenwerkende kunstinstellingen, die de acties organiseren, eisen structureel 150 miljoen gulden extra en incidenteel 25 miljoen gulden voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden.<BR> Grotere gezelschappen die aan het protest meedoen zijn onder andere Het Nationale Toneel, Scapino, Orkater, Gelders Orkest, Nederlands Dans Theater en Rotterdamse Dansgroep. Verder onderbreken ook kleinere organisaties hun voorstelling. De kunstinstellingen beleggen zaterdagavond vanaf 19:00 uur een landelijke protestmanifestatie in de Theaterschool aan de Jodenbreestraat in Amsterdam. Gasten zijn onder meer de leden van de vaste Tweede-Kamercommissie voor Cultuur. De <B>handtekeningen</B> van de kaartenactie zullen worden aangeboden aan de vice-voorzitter van de commissie, Judith Bellinfante (PvdA). Via een videoscherm wordt de zaal op de hoogte gehouden van de diverse werkonderbrekingen. De acties worden georganiseerd door FNV KIEM, de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, Kunsten &#8216;92, Nederlandse Toonkunstenaarsbond en werkgevers in de kunsten. (VNG, 3/11/00) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11288'>Plannen voor landelijke staking</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/werkonderbrekingen-voor-meer-geld#comments Cultuurnota 2001-2004 stakingen Theaternieuws Thu, 02 Nov 2000 23:00:00 +0000 Moose 7610 at http://www.moose.nl Operette goedkoper en minder vooruitstrevend http://www.moose.nl/theaterpraat/operette-goedkoper-en-minder-vooruitstrevend <p>De Operettewereld wacht niet af totdat de beul zijn bijl laat vallen. Nog voor de Tweede Kamer heeft besloten De Hoofdstad Operette op te heffen is er een nieuwe kern in de maak: goedkoper en minder vooruitstrevend. Precies zoals de Raad voor Cultuur en staatsscretaris Van der Ploeg het zich wensen. Stichting de Nederlandse Volksoperette in oprichting heeft een plan ingediend met een begroting van 3,6 miljoen gulden. De Volksoperette richt zich op <B>&#8220;het ijzeren repertoire&#8221;</B>. Ph. Hamel, één van de initiatiefnemers en oud-directeur van de Hoofdstad Operette, &#8220;kan niet ontkennen&#8221; dat het operettepubliek niet op vernieuwing zit te wachten. &#8220;Je kunt weleens een uitstapje maken, maar dan zie je de eerste wenkbrauwen al fronsen. Er is toch die hang naar het bekende en waarom zou je nou altijd alles maar moeten vernieuwen?&#8221; (Volkskrant, 2/11/00) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11229'>Hoofdstad Operette vecht tegen opheffing</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/operette-goedkoper-en-minder-vooruitstrevend#comments Cultuurnota 2001-2004 operette Theaternieuws Wed, 01 Nov 2000 23:00:00 +0000 Moose 7606 at http://www.moose.nl Overlevingsplan voor Teneeter http://www.moose.nl/theaterpraat/overlevingsplan-voor-teneeter <p>Rinus Knobel, artistiek leider van Teneeter, moet vertrekken om eventuele rijkssubsidie voor het gezelschap niet in de weg te staan. De Raad voor Cultuur stelde in zijn advies dit voorjaar dat de subsidie aan Teneeter geschrapt moest worden, omdat de jeugdtheatergroep niet vernieuwend meer zou zijn. Na uitgebreide gesprekken hebben rijk, provincie en gemeente nu een <B>overlevingsplan</B> opgesteld. Teneeter krijgt twee jaar de kans zich alsnog te bewijzen en wordt hierbij gefinancierd door de gemeente en de provincie. Wanneer na die twee jaar de beoordeling positief uitvalt, krijgt Teneeter weer volledige rijkssubsidie. Is het oordeel negatief dan houdt de subsidie definitief op. Voorwaarde voor een kwaliteitsverbetering vinden de subsidiegevers het opstappen van Rinus Knobel. Het bestuur van het gezelschap legt zich hierbij neer. Knobel heeft 24 jaar bij Teneeter gewerkt. (Volkskrant, 26/10/00) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11217'>Geen lobby voor Teneeter</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/overlevingsplan-voor-teneeter#comments Cultuurnota 2001-2004 jeugdtheater Raad voor Cultuur Theaternieuws Wed, 25 Oct 2000 22:00:00 +0000 Moose 7594 at http://www.moose.nl 30 procent extra subsidie voor veel gezelschappen http://www.moose.nl/theaterpraat/30-procent-extra-subsidie-voor-veel-gezelschappen <p>De koek wordt verdeeld: Het Toneel Speelt en Warner en Consorten krijgen alsnog rijkssubsidie, respectievelijk 390.000 en 260.000 gulden. Orkater krijgt er 900.000 bij en komt nu op 1,9 miljoen. Bijna alle gezelschappen met een positief advies van de Raad voor Cultuur krijgen 30 procent extra subsidie, met een maximum van 300.000 gulden. Dit staat in het voorstel dat staatssecretaris Van der Ploeg doet aan de Tweede Kamer. Het extra geld waar de Kamer om gevraagd heeft, verdeelt hij voornamelijk over de podiumkunsten (14,7 miljoen) en de muzikale sector (7,4 miljoen). Het Nederlands Danstheater en de Nederlandse Opera krijgen ook extra geld, vanwege hun rol als <B>boegbeeld van de Nederlandse cultuur</B>. Door een constructie met het ministerie van VWS krijgt het Handtheater ook alsnog subsidie - het Handtheater maakt voorstellingen met en voor doven en de kosten hiervoor worden nu gedeeld door de departementen voor cultuur en welzijn. (ANP &amp; Volkskrant, 19/10/00) <p>zie ook: <a href='url_kortnieuwsid=11288'>Plannen voor landelijke staking</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/30-procent-extra-subsidie-voor-veel-gezelschappen#comments Cultuurnota 2001-2004 De Nederlandse Opera Het Toneel Speelt Orkater Raad voor Cultuur Theaternieuws Thu, 19 Oct 2000 22:00:00 +0000 Moose 7580 at http://www.moose.nl