Moose - Amsterdam http://www.moose.nl/taxonomy/term/1695/0 nl De week van voorbereiding op het Kamerdebat http://www.moose.nl/theaterpraat/simber/de-week-van-voorbereiding-op-het-kamerdebat <p>Aanstaande maandag <a href="http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/volgende_weken/details.jsp?parlisnummer=2008A00537&amp;dayofweek=">vergadert de vaste Kamercommissie voor OCW</a> over het subsidieplan <a href="http://www.minocw.nl/cultuur/index.html"><i>Kunst van Leven</i></a> van minister Plasterk. Dat is de laatste kans voor culturele instellingen om aanpassingen in de plannen door te drukken en deze week kregen de kamerleden dus heel wat plannen en oproepen in hun mailbox. <br /> Een greep (met mijn inschatting van hun kans op geld):</p> <ul> <li>De <a href="http://moose.nl/?q=theaterpraat/simber/de-week-met-nieuws-uit-de-provincie-en-aanverwante-kunsten">schaduwcommissie</a> die door de muzieksector is ingesteld om de adviezen van het Superfonds over te doen vindt (verrassing!) dat drie muziekensembles <a href="http://www.volkskrant.nl/kunst/article1080464.ece/Schaduwcommissie_bepleit_subsidie_voor_ensembles?source=rss">onterecht geen subsidie</a> hebben gekregen en dat ze <a href="http://www.volkskrant.nl/kunst/article1080874.ece/Oproep_ensembles_in_basisstructuur?source=rss">eigenlijk in de Basisinfrastructuur</a> thuis horen. (Kans op geld: <b>3/10</b>)</li> <li>De <a href="http://www.grachtenfestival.nl/gf/2008/index.vm?newsitem=77">&#8216;Groep van Zes&#8217;</a> -instellingen die onder de zaaglijn (positief advies, maar geen geld) van het Superfonds zijn gevallen- vraagt om ongeveer twee miljoen extra voor het NFPK+. (Kans op geld: <b>7/10</b>)</li> <li>Het <a href="http://www.theaterinstituut.nl/nl/theater_instituut_nederland/theatersector/e_mail_nieuwsbrief/email_nieuwsbrief_professionals_oktober_2008/laatste_ronde">TIN</a> viel vrijwel geheel buiten de boot bij de extra 24 miljoen en krijgt nu maar 35 procent van de door de Raad voor Cultuur geadviseerde subsidieverhoging. Een steunbrief uit de sector vraagt om zeven ton extra. (Kans op geld: <b>4/10</b>)</li> <li><a href="http://www.nrc.nl/kunst/article2033779.ece/Gelderland_is_kwaad_op_rijk_">Gelderland</a> weigert het nieuwe cultuurconvenant te tekenen, omdat de provincie de verdeling van geld tussen de randstad en de regio oneerlijk vindt. (Kans op geld: <b>5/10</b>)</li> </ul> <p>Maandag weten we meer. Lees het hier, of tot in Den Haag ;-)<br /> <br /> Ander nieuws deze week:<br /> In rechtszaken: <a href="http://www.volkskrant.nl/kunst/article1080274.ece/Heesters_spant_zaak_aan_om_Dachaukwestie?source=rss">Johan Heesters</a> wil dat de rechter beslist of hij gezongen heeft in Dachau<br /> In ruzie: <a href="http://www.volkskrant.nl/kunst/article1081978.ece/Wethouder_gaat_op_stoel_artistiek_leider_zitten?source=rss">Amsterdamse Kunstraad</a> <a href="http://www.simber.nl/?p=226">versus</a> <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/22/Kunst/article/detail/38925/2008/10/24/Kunstraad-woedend-op-Gehrels.dhtml">Carolien Gehrels</a><br /> In musicals: <a href="http://www.trouw.nl/cultuur/theater/article1882016.ece/Uit__naar_de_musical__.html">familiemusicals zijn da bomb</a></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/simber/de-week-van-voorbereiding-op-het-kamerdebat#comments Amsterdam de week johan heesters subsidies Theater Instituut Nederland Tweede Kamer Sat, 25 Oct 2008 20:38:06 +0000 Simber 15756 at http://www.moose.nl Amsterdam besteedt meer aan Kunst, wijkt sterk af van Kunstraad http://www.moose.nl/theaterpraat/moose/amsterdam-besteedt-meer-aan-kunst-wijkt-sterk-af-van-kunstraad <p> De gemeente Amsterdam gaat per jaar 8,5 miljoen euro meer besteden aan kunst. Dit staat in het <b>concept Kunstenplan</b> dat Wethouder Gehrels vandaag voorlegde aan de gemeenteraad. De wethouder wijkt sterk af van de adviezen van de Amsterdamse Kunstraad. Zo worden het Rozentheater, Festival Over het IJ, Podium Mozaïek en het Handtheater gered. O.a. het ITs, MC (fusie van Made in da Shade en Cosmic), Toneelgroep Amsterdam en het Holland Festival krijgen meer dan door de Kunstraad geadviseerd. Deze instellingen passen bij de vier speerpunten van haar beleid: talentontwikkeling, laboratorium, prachtstad en wereldklasse. </p> <p> Daar staat tegenover dat de stad enkele nieuw te subsidiëren instellingen die een postief advies kregen <b>toch geen geld</b> zal geven. Dat geldt onder andere voor Anoukvandijk, Discordia, The Glasshouse en Zep. De wethouder grijpt terug op de oorspronkelijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen rijk en gemeente (rijk zorgt voor aanbod, gemeente voor afname) en wil geen nieuwe producerende instellingen opnemen. </p> <p> Meer info: <a href="http://www.nrc.nl/kunst/article2014721.ece/Miljoenen_meer_voor_Amsterdamse_kunst">Miljoenen meer voor Amsterdamse kunst (NRC)</a><br /> <a href="http://www.nrc.nl/achtergrond/article2014722.ece/Wij_investeren_in_kunst_en_cultuur_">Interview met Gehrels (NRC)</a><br /> <a href="http://www.dmo.amsterdam.nl/kunst_en_cultuur/nieuws/overzicht/2008/augustus/procedure">Lees het Kunstenplan 2009-2012 op dmo.amsterdam.nl</a> </p> http://www.moose.nl/theaterpraat/moose/amsterdam-besteedt-meer-aan-kunst-wijkt-sterk-af-van-kunstraad#comments Amsterdam beleid Carolien Gehrels Kunstraad subsidies Theaternieuws Wed, 08 Oct 2008 13:26:52 +0000 Moose 15702 at http://www.moose.nl Kunstraad Amsterdam adviseert http://www.moose.nl/theaterpraat/kunstraad-amsterdam-adviseert <p>De Amsterdamse Kunstraad heeft haar adviezen bekend gemaakt over de aavragen voor <b>meerjarige subsidie bij de gemeente Amsterdam</b>. In het Kunstenplan 2009-2012 is er op theatergebied wat de Raad betreft geen ruimte meer voor Over het IJ, het Rozentheater, Danswerkplaats Amsterdam, Felix Meritis en Carr? (opnieuw). ZEP, PIPS:lab, The Glasshouse en het ITS moeten in het Kunstenplan worden opgenomen. Ook <b>Maatschappij Discordia</b> krijgt een positief advies, maar financiering is afhankelijk van het beschikbaar komen van twee miljoen euro extra budget.<br>Dood Paard, de Stadsschouwburg (voor buitenlandse programmering), de Engelenbak en Theater het Amsterdamse Bos krijgen meer te besteden, terwijl het Uitburo en de fusie van Gasthuis en Frascati minder geld krijgen. De raad is positief over de aanvraag van de Theatercompagnie (die in de huidige periode geen subsidie van de gemeente ontvangt), maar heeft grote moeite met de functie van <b>tweede stadsgezelschap</b> die de groep zichzelf toebedeeld.<br>De festivals in de hoofdstad krijgen het zwaar te verduren. De raad is uiterst kritisch over het Holland Festival en het Amsterdam Roots Festival krijgt een drastische korting. In het algemeen maakt de raad zich zorgen over de <b>bouwwoede</b> van de kunstsector: er komen veel nieuwe gebouwen bij (Muziekgebouw aan het IJ, Stedelijk Museum, Filmmuseum, ea.) maar de exploitatie van al die gebouwen gaat de gemeente 19 miljoen per jaar extra kosten.<br>In totaal vroegen 259 instellingen zo&#8217;n 132 miljoen euro aan. Het <b>beschikbare budget</b> is nu bijna 75 miljoen. (Het Parool, 18/4/08) <p>zie ook: <a href='http://www.kunstraad.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=64&amp;Itemid=1'>Amsterdamse Kunstraad: Adviezen Kunstenplan 2009 t/m 2012</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/kunstraad-amsterdam-adviseert#comments Amsterdam De Engelenbak De Theatercompagnie Discordia Dood Paard Felix Meritis Holland Festival Nestheaters Rozentheater subsidies Theater het Amsterdamse Bos Theaternieuws Fri, 18 Apr 2008 22:00:00 +0000 Moose 8558 at http://www.moose.nl Rekenkamer Amsterdam licht kunstbeleid door http://www.moose.nl/theaterpraat/rekenkamer-amsterdam-licht-kunstbeleid-door <p>De Rekenkamer Amsterdam gaat het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Amsterdam <b>doorlichten</b>. Aanleiding is onder meer de ophef over subsidies aan Cosmic (kreeg 2,5 miljoen extra terwijl de gemeente niet wist dat er interne problemen waren) en Carr&eacute; (in de schulden na dure renovatie en tegenvallende bezoekcijfers). Dit geeft volgens de Rekenkamer te denken &#8220;over de wijze waarop Amsterdam uitvoering geeft aan het kunstbeleid&#8221;.<br>De Rekenkamer zal specifiek de grote nieuwbouw- en verbouwprojecten van de laatste jaren onderzoeken. Veel grote gebouwen zijn neergezet of verbeterd, maar kampen nu met exploitatietekorten. Daarnaast worden steekproefsgewijs dertig culturele instellingen beoordeeld op de <b>doelmatigheid van de subsidiebesteding</b>. Vier instellingen -de Kleine Komedie, FOAM, Frascati/Nestheaters, en het Muziekgebouw aan &#8216;t IJ- worden uitgebreider onderzocht.<br>De gemeente Amsterdam subsidieert 121 instellingen jaarlijks met 76 miljoen euro uit het Kunstenplan. Op 18 april zal de Amsterdamse Kunstraad met haar <b>inhoudelijke adviezen</b> over deze instellingen komen. De resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer worden in september gepresenteerd. (Volkskrant, 8/4/08)</p> http://www.moose.nl/theaterpraat/rekenkamer-amsterdam-licht-kunstbeleid-door#comments Amsterdam Carré Cosmic Nestheaters nieuwbouw subsidies Theaternieuws Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000 Moose 8557 at http://www.moose.nl Rabo sponsort Stadsschouwburg Amsterdam http://www.moose.nl/theaterpraat/rabo-sponsort-stadsschouwburg-amsterdam <p>De nieuwe zaal tussen de Stadsschouwburg en de Melkweg in Amsterdam krijgt de naam <b>Rabozaal</b>. Eind dit jaar moet de zaal worden opgeleverd, vanaf februari 2009 wordt hij bespeeld. De Rabobank Amsterdam en omstreken is &#8216;founding partner&#8217; geworden van de drie culturele instellingen achter de nieuwe zaal: de Stadsschouwburg, de Melkweg en Toneelgroep Amsterdam. De overeenkomst tussen de bank en de instellingen geldt voor vijf jaar.<br>De Stadsschouwburg gebruikt het geld van de bank ook om de verbouwing van het voorgebouw tot &#8216;Stadsfoyer&#8217; te financieren. De ingang van het Uitburo, de Theater- en Filmboekwinkel en het bespreekbureau van de Stadsschouwburg komen ook in de <b>Stadsfoyer</b>. De drie instellingen zijn van plan de schouwburg, nieuwe zaal en de Melkweg ook samen te gebruiken voor festivals, waarbij een capaciteit van vijfduizend mensen ontstaat.<br>&#8220;Toneel is voor sponsoring nogal lastig. Concertgebouwen worden door bedrijven als betrouwbaar gezien: aan een klassiek concert kan weinig fout gaan. Een stuk van Shakespeare dat wordt uitgevoerd door Toneel Groep Amsterdam, kan heel traditioneel zijn, maar er kunnen ook <b>naakte mensen</b> over het podium rennen,&#8221; zegt schouwburgdirecteur Melle Daamen. &#8220;Wij waren dus al blij dat een groot bedrijf het aandurfde met ons in zee te gaan.&#8221; (Parool, 21/1/08)</p> http://www.moose.nl/theaterpraat/rabo-sponsort-stadsschouwburg-amsterdam#comments Amsterdam Melle Daamen sponsoring Stadsschouwburg Amsterdam Theaternieuws Toneelgroep Amsterdam Sun, 20 Jan 2008 23:00:00 +0000 Moose 8551 at http://www.moose.nl Relletje om Gijsbrecht in de Raad http://www.moose.nl/theaterpraat/relletje-om-gijsbrecht-de-raad <p>Het leek zo&#8217;n leuk idee. Theater Nomade van Ab Gietelink zal voor het begin van de vergaderingen van het Amsterdamse stadsdeel Centrum optreden. Het stadsdeel hoopt hiermee meer burgers naar de raad te trekken. Gietelink zal vanaf 20 december in zes keer een <b>feuilletonachtige versie</b> van Vondels Gijsbrecht van Aemstel voordragen.<br>Een relletje werd geboren toen Het Parool de kosten voor dit projectje (zo&#8217;n 5000 euro) fijntjes terugrekende naar de <b>kosten per minuut</b> (80 tot 160 euro). De hele stadsdeelraad is enhousiast behalve de SP: &#8220;De politiek zorgt voor genoeg theater. Wij worden er nog goed voor betaald ook. Daarvoor hoeven we geen acteurs in te huren&#8221;, aldus SP-fractieleider Marnix Bruggeman.<br>Naar aanleiding van de kritiek besloot Gietelink dat hij zijn optreden gratis zal doen. &#8220;Als niet-structureel gesubsidieerde toneelspeler verdien ik <b>minder dan de koffiejuffrouw</b>, maar ik wil graag benadrukken dat ik het niet voor het geld doe.&#8221;<br>Toneelspeler Gietelink vindt het belangrijk om de voorstelling aan de deelraadsleden –&#8221;erfgenamen van Gijsbrechts Amsterdam&#8221;– op te voeren. &#8220;Ik wil de politici <b>liefde en respect</b> voor de geschiedenis van de oude stad bijbrengen, en hoop dat ze dat respect voortaan meenemen in hun besluitvorming. Ik beschouw het als een inburgeringscursus voor hoogopgeleide autochtonen.&#8221; (Parool &amp; NRC, 28/11/07)</p> http://www.moose.nl/theaterpraat/relletje-om-gijsbrecht-de-raad#comments Amsterdam Theaternieuws Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000 Moose 8549 at http://www.moose.nl Jacques van Veen naar De La Mar Theaters http://www.moose.nl/theaterpraat/jacques-van-veen-naar-de-la-mar-theaters <p>Jacques van Veen wordt per 1 maart 2008 directeur van de <b>Nieuwe de la Mar Theaters</b> in Amsterdam. De theaters worden op dit moment gebouwd in de Marnixstraat in Amsterdam en zullen eind 2009 hun deuren openen. De theaters zijn een initiatief van de VandenEnde Foundation, het cultuurfonds van Joop en Janine van den Ende. Van Veen zal als onafhankelijk directeur verantwoordelijk zijn voor zowel de programmering als de exploitatie van de Nieuwe de la Mar Theaters. Van Veen is nu nog zakelijk directeur van het Holland Festival. &#8220;Dit is een unieke kans om op deze legendarische plek een nieuw hoofdstuk in de theatergeschiedenis te schrijven en hiermee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Leidseplein tot hét theaterplein van Nederland&#8221;, aldus Van Veen. (Trouw, 26/11/07) <p>zie ook: <a href='http://www.nieuwedelamartheaters.nl/'>www.nieuwedelamartheaters.nl</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/jacques-van-veen-naar-de-la-mar-theaters#comments Amsterdam Holland Festival Theaternieuws Vandenende Foundation Sun, 25 Nov 2007 23:00:00 +0000 Moose 8547 at http://www.moose.nl AFK begint met flits-subsidie http://www.moose.nl/theaterpraat/afk-begint-met-flits-subsidie <p>Het Amsterdams Fonds voor de Kunst krijgt een subsidieregeling met supersnelle beoordeling. &#8220;Professionele kunstenaars, initiatiefnemers van kunstprojecten en amateurkunstenaars krijgen de gelegenheid om in een half uur een aanvraag toe te lichten. Al <b>de volgende dag</b> krijgt de aanvrager de uitslag over de gevraagde bijdrage en wordt het bedrag beschikbaar gesteld. Hiermee wil het Fonds vooral jonge en nieuwe Amsterdammers actief bij de kunsten betrekken&#8221;, aldus een woordvoerster. Een ander doel is het beter kunnen inspelen op de actualiteit. De regeling staat open voor projecten waarvoor een bijdrage van maximaal 3.000 euro wordt gevraagd. (Volkskrant, 19/9/07) <p>zie ook: <a href='http://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/regelingen.php?page=263&amp;id=263'>website AFK</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/afk-begint-met-flits-subsidie#comments Amsterdam Amsterdams Fonds voor de Kunst subsidies Theaternieuws Tue, 18 Sep 2007 22:00:00 +0000 Moose 8538 at http://www.moose.nl Zoektocht legendarische penning tevergeefs http://www.moose.nl/theaterpraat/zoektocht-legendarische-penning-tevergeefs <p>Bouwvakkers en andere betrokkenen hebben bij de sloop van het Nieuwe de la Mar Theater in Amsterdam tevergeefs gezocht naar een penning met de afbeelding van de <b>Heilige Genesius</b>, de beschermer van de toneelspelers. De legendarische penning zou volgens de overlevering onder het toneel zijn ingemetseld om geluk en succes te bevorderen voor degenen die er op de bühne stonden.<br>De Stichting Marnixstraattheaters/Nieuwe de la Martheaters, die het complex samen met Joop van den Ende bouwt, wilde de penning opduikelen om deze ook in de nieuwbouw een goede plek te geven. Hoewel de <b>speciale zoekactie</b> op niets is uitgelopen, blijven de bouwvakkers wel alert op de penning, aldus een woordvoerder. (Volkskrant, 10/7/07)</p> http://www.moose.nl/theaterpraat/zoektocht-legendarische-penning-tevergeefs#comments Amsterdam Bellevue/Nieuwe de la Mar nieuwbouw Theaternieuws Mon, 09 Jul 2007 22:00:00 +0000 Moose 8530 at http://www.moose.nl Opera in de bioscoop http://www.moose.nl/theaterpraat/opera-de-bioscoop <p>Komende winter worden in twee Nederlandse bioscopen live-uitzendingen vertoond van opera&#8217;s uit New York. Bioscoopexploitant Pathé heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met de New York Metropolitan Opera (&#8216;The Met&#8217;). Het gaat om acht matinees, die in Nederland tussen 18.30 en 19.30 uur aanvangen in Tuschinski in Amsterdam en Pathé Buitenhof in Den Haag. De uitzending is in digitale High Definition, en dergelijke <b>bioscopera&#8217;s</b> zijn in de VS al zeer populair. Op het programma staan vanaf 15 december onder meer uitvoeringen van &#8216;Peter Grimes&#8217;, &#8216;Tristan und Isolde&#8217;, en &#8216;La Bohème&#8217;. (Redactie, 14/6/07) <p>zie ook: <a href='http://www.metoperafamily.org/metopera/news/features/met_goes_global.aspx'>Meer info op: www.metoperafamily.org</a></p></p> http://www.moose.nl/theaterpraat/opera-de-bioscoop#comments Amsterdam Den Haag opera Theaternieuws Thu, 14 Jun 2007 22:00:00 +0000 Moose 8527 at http://www.moose.nl