oude meuk

Moose in de Pers

De Gouden Tomaat is nog niet rijp

Waar we ook zeker weer van horen is De Gouden Tomaat, de prijs voor 'de slechtste toneelproductie' gekozen door de lezers van Moose, een theatertijdschrift op Internet. De winnaar was Dark Lady van de Toneelgroep Amsterdam.

Inmiddels zijn we al weer halverwege het nieuwe seizoen en geeft Miel de Zwart van Moose 'graag'' een tussenstand van de voorstellingen 'die het nu lekker doen'. Vooral Antigone van Fact en De Verlossing van Het Toneel Speelt komen er niet best vanaf in de minirecensies van de Moose-lezers.

'Maar', zo benadrukt De Zwart, 'deze tussenstand is niet bedoeld om de uitslag te beïnvloeden.'

Veel prestige heeft de Gouden Tomaat nog niet: slechts 69 lezers brachten hun stem uit. De Zwart blijft vol goede moed. 'Binnen twee jaar zal elke theatermaker deze prijs vrezen.'

uit het jaaroverzicht van de rubriek 'Rumoer' in de Kunst & Cultuur bijlage van de Volkskrant, 29 december 1999


artikel

Terug naar Moose in de Pers

praat mee

schrijf een mini