oude meuk

Moose in de Pers

Een Gouden Tomaat is geen schande

Wat was de slechtste theaterproductie van het afgelopen seizoen? Dat is de inzet van de verkiezing van de Gouden Tomaat, Nederlands jongste toneelprijs. Maar hoe serieus moeten we deze prijs nemen? De Golden Raspberry voor de slechtste film heeft het als tegenhanger van de Oscar in Hollywood nooit verder geschopt dan een goeie grap.

De Gouden Tomaat is géén grap, zegt Miel de Zwart van Moose, het tijdschrift voor theater op Internet (www.moose.nl) dat de prijs uitreikt. Het is een protest tegen de gezapigheid van het Nederlandse theaterpubliek. 'Altijd maar klappen en staan en nooit boe-roepen. Het wordt tijd dat ook eens wordt gezegd dat een voorstelling slecht is.'

Het winnen van een Gouden Tomaat is overigens geen schande, meent De Zwart. 'Een slecht stuk roept emoties op en is vaak prachtige stof tot conversatie. Dat is juist een groot verdienste.' Niemand hoeft dus vreemd op te kijken dat zich onder de genomineerden nogal wat klinkende namen bevinden, zoals Hamlet van Het Nationale Toneel (samen met Wilhelmina nog winnaar van de Toneelpublieksprijs) of de opening van het Museumplein door Freek de Jonge.

Maar die vijf Moose-redacteuren zijn toch allemaal werkzaam in de theaterwereld?

Om belangenverstrengeling te voorkomen is de verkiezing overgelaten aan de lezers en werd er geënqueteerd op de Uitmarkt. 'Wij hebben geen enkele invloed op de uitslag. Ik ben zelf dramaturg en een stuk waaraan ik heb meegewerkt is ook genomineerd.' Wie nog wil stemmen, kan dat vandaag voor het laatst doen door te mailen naar moose@moose.nl.

Het zou natunrlijk kunnen dat sommige lezers sjoemelen door meerdere keren te stemmen. Geen enkele prijs is honderd procent fraudebestendig, meent De Zwart. 'Die Toneelpublieksprijs heeft twee stemrondes met honderden deelnemers. En dan nog komen twee voorstellingen tot drie cijfers achter de komma gelijk uit de bus. Ja daaag!'

Nee, dan komt zijn Gouden Tomaat er nog niet zo slecht vanaf 'Daar worden tenminste geen politieke spelletjes gespeeld.'

Op 11 oktober is de feestelijke uitreiking van de Gouden Tomaat in café De Blincker in Amsterdam. De Zwart hoopt dat een vertegenwoordiger van de winnende voorstelling zo sportief is om de prijs in ontvangst te nemen. 'De drankjes hoeven ze in elk geval niet te betalen.'

uit de rubriek 'Rumoer' in de Kunst & Cultuur bijlage van de Volkskrant, 30 september 1999


artikel

Terug naar Moose in de Pers

praat mee

schrijf een mini