Oud Archief

Lijstjes

8 toneelprijzen die hard nodig zijn

In Nederland zijn Toneelprijzen geen schaars goed. 49 prijzen telt Moose er, maar die lijst is compleet noch constant. Veel prijzen worden vergeven om een "opmerkelijke artistieke prestatie" of iets van een vergelijkbare vaagheid. Dit leidt er echter toe dat voor prestaties in een helder omlijnd, maar smaller gebied in theaterland geen beloning is. Terwijl het Amsterdams Fonds voor de Kunst lekker aan het schrappen is, denkt Moose dat er ondanks de overdaad aan toneelprijzen nog ruimte is voor meer. Enkele suggesties:

De Grote Theater Vormgevingprijs
Hoewel Nederlandse theatervormgevers wereldwijd geroemd worden om hun drang tot abstractie en stylering, bestaat er geen mogelijkheid om Reinier Tweebeeke, Paul Gallis, Jan Versweyveld of Uri Rapaport afdoende te eren. Een prestigieuze ontwerpersprijs zou een duidelijke lacune vullen. Daarnaast zou een prijs voor de mooiste 'Bühnenbild' van het jaar bestaansrecht hebben. Overigens zouden deze prijzen niet verder versnipperd moeten worden: geen aparte awards voor licht-, decor- of geluidsontwerpers!

De Beleidsprijs
De meeste theatermakers houden zich inmiddels meer bezig met vergaderen dan met theater maken, en dat moet beloond worden! Instellingen kunnen voor deze prijs bijvoorbeeld een beleidsplan, subsidie-aanvraag of notulen insturen. Een deskundige jury van cultuur-ambtenaren zal de inzendingen beoordelen op wolligheid, inspiratieloosheid en conformatie aan de heersende wind van het Ministerie van OC&W.
Tegen de uitslag kan in beroep worden gegaan, zodat er weer eindeloos in commissies kan worden overlegd, geprocedeerd en vergaderd.

De Jan Kassies prijs
Jan Kassies was altijd groot voorstander van mondige kunstenaars, die zelf het artistieke oordeel vellen over hun collega's. Eens kijken of ze dat ook echt kunnen. Per jaar staan alle via de cultuurnota gesubsidieerde gezelschappen 1 procent van hun subsidie af. (Per jaar komt dat neer op zo'n 300.000 euro.) Dit geld moet ten goede komen aan een gezelschap dat door de Raad voor Cultuur uit de cultuurnota is gegooid. Nadat de cultuurnota is aangenomen door de Kamer, beslist een jury van theatermakers welk gezelschap de komende vier jaar kan rekenenen op steun door de Jan Kassiesprijs. Natuurlijk is het ook mogelijk dat de jury kiest voor een gezelschap dat door de RvC is gekort of desnoods voor een nieuw gezelschap dat opgenomen had moeten worden. Het opdelen van de prijs is echter niet mogelijk.

De Schnabbelprijs
Prijs voor de acteur of actrice die in een jaar het beste hoereert met zijn of haar talenten. Vroeger was het onmogelijk dat een zichzelf respecterend acteur in een reclame speelde, nu wordt de beste schnabbel beloond. De zeurstem van Raymonde de Kuyper voor Albert Heijn, John Buysman die niet zonder Gamma ken, het levert de acteurs niet alleen heel veel geld op, maar nu ook een prijsje. De winnaar voor dit seizoen staat al vast: Rick Engelkes voor zijn geniale rol in de serie reclames van Post Krediet.

De STOA Prijs
Deze is niet van ons, maar een oude prijs die hoognodig uit de mottenballen moet worden gehaald. In de jaren '80 werd deze prijs door de Stichting Noordhollandse Theaterinitiatieven jaarlijks uitgereikt voor het hoogste artistieke resultaat, bereikt met de minste financiële middelen. Nu het weer crisis is moet deze mentaliteit weer aangemoedigd worden.

Prijs voor de leukste theaterwebsite
Deze prijs hoeft natuurlijk niet ieder jaar aan een andere website te worden uitgereikt...

De Gouden Lampenkap
Jaarlijkse prijs voor de meest vooringenomen theaterrecensent. De jury bestaat uit bekritiseerde acteurs en actrices, Carol van Herwijnen is erevoorzitter. De prijs (een gouden lampenkap) wordt de winnaar tijdens de feestelijke uitreiking op het hoofd gezet, als symbool van diens bord voor zijn kop.

De Weg-met-deze-prijs-prijs
Op een jaarlijks congres komen de jury's en bestuursleden van alle podiumkunstprijzen bij elkaar. Na een dag vol netwerken en bijbabbelen, wordt via een ingewikkelde stemprocedure vastgesteld welke prijs volgens dit congres overbodig is. De jury van de getroffen prijs wordt ter plekke ontbonden en alle overgebleven financiële middelen worden gebruikt voor de organisatie van het volgende congres.

zie ook: Dossier Toneelprijzen
en ook: Kort Nieuws: NRC, 29/11/02

praat mee

schrijf een mini