oude meuk

Makers

Susanne Kennedy

Susanne Kennedy

regisseur (geboren 1977, Duitsland)
regie-opleiding Amsterdam, lichting 2005

Susanne Kennedy (Engelse vader, Duitse moeder) is een echte europudding. De thematiek in haar werk richt zich dan ook niet voor niets vaak op zoekgeraakte identiteiten in de global age. Kennedy studeerde theaterwetenschappen in Mainz en Parijs en ging daarna in Amsterdam naar de regieopleiding. Voor haar afstudeervoorstelling 'Maria Stuart' won ze in 2005 de Top Naeff prijs. Kennedy kiest graag teksten van jonge contemporaine Europese auteurs als Falk Richter, Gesine Danckwart en Sarah Kane. De voorstelling Phaedra’s Love, die ze maakte bij het Nationale Toneel, werd geselecteerd voor het theaterfestival TF-1.


error number: 256
description: MySQL error 'The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1 or SET MAX_JOIN_SIZE=# if the SELECT is okay'
in Query: 'SELECT MAKERCROSS.VOORSTELLINGID, 1VOORSTELLING.VOORSTELLING, 1VOORSTELLING.UITVOERENDE, DATE_FORMAT(1VOORSTELLING.EINDDATUM, '%d/%m/%y'), DATE_FORMAT(1VOORSTELLING.BEGINDATUM, '%d/%m/%y'), 1VOORSTELLING.SPEELLIJSTURL, 1VOORSTELLING.EIGENURL, MAKERCROSS.ROL, MAKERCROSS.OPMERKINGEN, MINIREC.MINIRECID, COUNT(*) FROM MAKERCROSS LEFT JOIN MINIREC ON MAKERCROSS.VOORSTELLINGID = MINIREC.VOORSTELLINGID LEFT JOIN 1VOORSTELLING ON MAKERCROSS.VOORSTELLINGID = 1VOORSTELLING.VOORSTELLINGID WHERE MAKERCROSS.MAKERID = 44 AND 1VOORSTELLING.VOORSTELLINGID = MAKERCROSS.VOORSTELLINGID AND 1VOORSTELLING.BEGINDATUM <= '2013-04-10' AND 1VOORSTELLING.EINDDATUM >= '2013-03-10' AND 1VOORSTELLING.STATUS <> 0 GROUP BY VOORSTELLINGID ORDER BY 1VOORSTELLING.PDATUM DESC'
errfile: /home/httpd/web08333/data/DBUtilsV2.0.php
line number: 71
Page name: /inhoud/aanbod/makers/maker.php
Browser: SiteSucker/2.3.6
Referer: http://www.moose.NL/inhoud/aanbod/makers/

praat mee

schrijf een mini