oude meuk

Makers

Erik de Vroedt

Erik de Vroedt

Theatermaker (geboren 1972)
Toneelschool Arnhem, lichting 1996

Eric De Vroedt studeerde in 1996 af aan de Toneelschool in Arnhem en was medeoprichter van theatergroep Monk. Nu is hij vooral de man achter het megalomane Mightysociety-project: tussen 2003 en 2011 schrijft en regisseert hij maar liefst tien voorstellingen met maatschappelijk relevante thema’s. Aanvullend is er een randprogrammering van debatten en lezingen over de politieke kwesties die in zijn stukken worden aangesneden. Daarnaast heeft De Vroedt ook nog tijd om bij Toneelgroep Amsterdam te regisseren, waar hij aangetrokken is voor het TA-2 project, een platform voor het ontwikkelen van regietalent.


error number: 256
description: MySQL error 'The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1 or SET MAX_JOIN_SIZE=# if the SELECT is okay'
in Query: 'SELECT MAKERCROSS.VOORSTELLINGID, 1VOORSTELLING.VOORSTELLING, 1VOORSTELLING.UITVOERENDE, DATE_FORMAT(1VOORSTELLING.EINDDATUM, '%d/%m/%y'), DATE_FORMAT(1VOORSTELLING.BEGINDATUM, '%d/%m/%y'), 1VOORSTELLING.SPEELLIJSTURL, 1VOORSTELLING.EIGENURL, MAKERCROSS.ROL, MAKERCROSS.OPMERKINGEN, MINIREC.MINIRECID, COUNT(*) FROM MAKERCROSS LEFT JOIN MINIREC ON MAKERCROSS.VOORSTELLINGID = MINIREC.VOORSTELLINGID LEFT JOIN 1VOORSTELLING ON MAKERCROSS.VOORSTELLINGID = 1VOORSTELLING.VOORSTELLINGID WHERE MAKERCROSS.MAKERID = 39 AND 1VOORSTELLING.VOORSTELLINGID = MAKERCROSS.VOORSTELLINGID AND 1VOORSTELLING.BEGINDATUM <= '2013-04-10' AND 1VOORSTELLING.EINDDATUM >= '2013-03-10' AND 1VOORSTELLING.STATUS <> 0 GROUP BY VOORSTELLINGID ORDER BY 1VOORSTELLING.PDATUM DESC'
errfile: /home/httpd/web08333/data/DBUtilsV2.0.php
line number: 71
Page name: /inhoud/aanbod/makers/maker.php
Browser: SiteSucker/2.3.6
Referer: http://www.moose.NL/inhoud/aanbod/makers/

praat mee

schrijf een mini