oude meuk

Makers

Jakop Ahlbom

Jakop Ahlbom

Theatermaker (geboren 1971, Zweden)
Mime-opleiding Amsterdam, lichting 1998

De Zweedse mimer Jakop Ahlbom is geïntrigeerd door het menselijk onvermogen. In zijn voorstellingen laat hij beweging, dans, acrobatiek, slapstick en illusionisme moeiteloos in elkaar overvloeien. Ahlbom studeerde in 1998 af aan de Mime Opleiding in Amsterdam en ontving in datzelfde jaar de Top Naeff Prijs voor 'Pels'. Naast eigen producties maakte hij ook werk voor o.a. Orkater en Alex d’Electrique. Het FAPK is zo onder de indruk van Ahlbom dat hij 3 jaar subsidie krijgt. Misschien verklaart dat zijn ultra strak ontworpen website.

www.jakopahlbom.nl


error number: 256
description: MySQL error 'The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1 or SET MAX_JOIN_SIZE=# if the SELECT is okay'
in Query: 'SELECT MAKERCROSS.VOORSTELLINGID, 1VOORSTELLING.VOORSTELLING, 1VOORSTELLING.UITVOERENDE, DATE_FORMAT(1VOORSTELLING.EINDDATUM, '%d/%m/%y'), DATE_FORMAT(1VOORSTELLING.BEGINDATUM, '%d/%m/%y'), 1VOORSTELLING.SPEELLIJSTURL, 1VOORSTELLING.EIGENURL, MAKERCROSS.ROL, MAKERCROSS.OPMERKINGEN, MINIREC.MINIRECID, COUNT(*) FROM MAKERCROSS LEFT JOIN MINIREC ON MAKERCROSS.VOORSTELLINGID = MINIREC.VOORSTELLINGID LEFT JOIN 1VOORSTELLING ON MAKERCROSS.VOORSTELLINGID = 1VOORSTELLING.VOORSTELLINGID WHERE MAKERCROSS.MAKERID = 36 AND 1VOORSTELLING.VOORSTELLINGID = MAKERCROSS.VOORSTELLINGID AND 1VOORSTELLING.BEGINDATUM <= '2013-04-10' AND 1VOORSTELLING.EINDDATUM >= '2013-03-10' AND 1VOORSTELLING.STATUS <> 0 GROUP BY VOORSTELLINGID ORDER BY 1VOORSTELLING.PDATUM DESC'
errfile: /home/httpd/web08333/data/DBUtilsV2.0.php
line number: 71
Page name: /inhoud/aanbod/makers/maker.php
Browser: SiteSucker/2.3.6
Referer: http://www.moose.NL/inhoud/aanbod/makers/

praat mee

schrijf een mini