oude meuk

Makers

Tarkan Köroglu

Tarkan Köroglu

Regisseur (geboren 22/09/1969, Ankara, Turkije)
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, lichting 2001

Of hij nou Sartre, Shakespeare of een tekst van een onbekende Brit ten tonele brengt en hoeveel audiovisuele middelen hij daar ook bij inzet, in het theater van regisseur Tarkan Köroglu staat het verhaal centraal. Na een studie bouwkunde in Turkije, bracht de liefde voor theater Köroglu naar Nederland waar hij studeerde aan de HKU. Zijn afstudeervoorstelling '90ste minuut', over een voetballer die bij het nemen van de beslissende penalty gewetensnood krijgt, zette hem gelijk op de kaart. In 2002 richtte hij samen met Paul Smelt het Utrechtse gezelschap ThEAter EA op, waarbij EA verwijst naar de Babylonische godin van het water. Inmiddels is ThEAter EA een samenwerking aangegaan met de Theatercompagnie in Amsterdam.

www.theaterea.nl


Artikelen

Theater EA geadopteerd door Theatercompagnie

De Theatercompagnie heeft Theater EA, het gezelschap van Tarkan, voor de periode 2005-2008 uitgenodigd als Alliantiepartner. Voor het komende kunstenplan zal het Alliantieplan worden voortgezet met twee partners, waarvan Theater EA de eerste is.

• 11/03/04
error number: 256
description: MySQL error 'The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1 or SET MAX_JOIN_SIZE=# if the SELECT is okay'
in Query: 'SELECT MAKERCROSS.VOORSTELLINGID, 1VOORSTELLING.VOORSTELLING, 1VOORSTELLING.UITVOERENDE, DATE_FORMAT(1VOORSTELLING.EINDDATUM, '%d/%m/%y'), DATE_FORMAT(1VOORSTELLING.BEGINDATUM, '%d/%m/%y'), 1VOORSTELLING.SPEELLIJSTURL, 1VOORSTELLING.EIGENURL, MAKERCROSS.ROL, MAKERCROSS.OPMERKINGEN, MINIREC.MINIRECID, COUNT(*) FROM MAKERCROSS LEFT JOIN MINIREC ON MAKERCROSS.VOORSTELLINGID = MINIREC.VOORSTELLINGID LEFT JOIN 1VOORSTELLING ON MAKERCROSS.VOORSTELLINGID = 1VOORSTELLING.VOORSTELLINGID WHERE MAKERCROSS.MAKERID = 19 AND 1VOORSTELLING.VOORSTELLINGID = MAKERCROSS.VOORSTELLINGID AND 1VOORSTELLING.BEGINDATUM <= '2013-04-10' AND 1VOORSTELLING.EINDDATUM >= '2013-03-10' AND 1VOORSTELLING.STATUS <> 0 GROUP BY VOORSTELLINGID ORDER BY 1VOORSTELLING.PDATUM DESC'
errfile: /home/httpd/web08333/data/DBUtilsV2.0.php
line number: 71
Page name: /inhoud/aanbod/makers/maker.php
Browser: SiteSucker/2.3.6
Referer: http://www.moose.NL/inhoud/aanbod/makers/

praat mee

schrijf een mini