Ministerie van OC&W

Ministerie van OC&W

Het Ministerie van OC&W heeft bekend gemaakt dat twaalf culturele organisaties bij elkaar 10 miljoen euro krijgen voor internationale projecten.

Lees meer

Moose op 21/11/2002 - 00:00  
meer over Ministerie van OC&W, Theater Instituut Nederland

Stichting Overstekend Wild, de uitgever van Moose, heeft volkomen terecht een negatief advies gekregen van de Raad voor Cultuur en wordt vanaf 1 januari 2001 niet gesubsidieerd door het Ministe

Lees meer

Moose op 14/05/2000 - 23:00  
meer over Cultuurnota 2001-2004, Ministerie van OC&W, Moose-redactie

Poptempel Paradiso en Theater Cosmic willen samen een muziektheater bouwen in de Bijlmer. Het nieuwe gebouw moet komen te staan tussen de Amsterdamse Poort en het terrein van Kwakoe.

Lees meer

Moose op 09/03/2000 - 00:00  
meer over Bijlmer, Cosmic, Ministerie van OC&W

In New York presenteerden staatssecretarissen Van der Ploeg van cultuur en Benschop van buitenlandse zaken de Nota Internationaal Cultuurbeleid.

Lees meer

Moose op 22/10/1999 - 23:00  
meer over Ministerie van OC&W

De danssector kampt met een minderwaardigheidscomplex. Dat zegt Cees de Graaff, scheidend voorzitter van het Directie Overleg Dans (DOD) en zakelijk leider van Dansgroep Krisztina de Châtel.

Lees meer

Moose op 12/07/1999 - 23:00  
meer over dans, Ministerie van OC&W, Theater Instituut Nederland

Het aanbod van dansvoorstellingen in Nederland stijgt te snel, de diversiteit van het aanbod werkt verwarrend en de publieke belangstelling loopt terug (gemiddelde zaalbezetting veertig procent).

Lees meer

Moose op 08/06/1999 - 23:00  
meer over dans, Ministerie van OC&W

Tijdens de viering van het veertigjarig bestaan van de VNT, waarop Rick van der Ploeg veel kritiek uitte op Het Pamflet, kreeg de staatssecretaris stevige kritiek.

Lees meer

Moose op 09/05/1999 - 23:00  
meer over Ger Thijs, Ministerie van OC&W, Rick van der Ploeg

In een open brief aan staatssecretaris Van der Ploeg vraagt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 225 miljoen gulden aan het rijk voor het verbouwen van de Nederlandse schouwburgen.

Lees meer

Moose op 09/03/1999 - 00:00  
meer over ARBO, Ministerie van OC&W, VSCD

Omdat Het Zuidelijk Toneel in 1997 een tekort had van7,5 ton (ruim 10 procent van de begroting), gaat het ministerie van OC&W een onderzoek instellen naar het financieel beheer van de toneelgro

Lees meer

Geert ter Steeg wordt de opvolger van Martin Berendse als zakelijk leider van het RO Theater.

Lees meer

Moose op 01/10/1998 - 23:00  
meer over FNV KIEM, Martin Berendse, Ministerie van OC&W, Ro Theater
<< < 123 > >>
Syndicate content